Linkkejä vertaistoimintaan

 

Päihde- ja mielenterveysalan järjestöt ovat tehneet työtä pitkäjänteisesti vertaistukea ja ryhmätoimintaa hyödyntäen ja kehittäen. He myös kokoavat ja jäsentävät tietoa toiminnastaan ja välittävät sitä muun muassa verkkosivustoillaan palveluiden käyttäjien ja hoitojärjestelmän käyttöön.

 

JÄRJESTÖJÄ JA TIETOA TOIMINNASTA

AA –Nimettömät Alkoholistit http://www.aa.fi/

- vertaistukea, tukihenkilö- ja ryhmätoimintaa alkoholiongelmasta kärsiville

Al-anon http://www.al-anon.fi

- vertaistukea ja ryhmätoimintaa alkoholiongelmasta kärsivien omaisille ja läheisille

Alateen http://www.al-anon.fi/cgi-bin/linnea.pl?document=nuorille

- vertaistukea ja ryhmätoimintaa nuorille (10-20-vuotiaille), joiden elämään toisen ihmisen alkoholinkäyttö vaikuttaa/tai on vaikuttanut

A-kiltojen liitto ry http://www.a-kiltojenliitto.fi

- vertaistukea ja päihteetöntä toimintaa päihdetoipujille, heidän läheisilleen ja kaikille päihdetoipumisen edistämisestä kiinnostuneille
- kokemusasiantuntemustietoa paikalliseen päihdealan yhteistyöhön
- toimii päihdetoipujien vaikutuskanavana, edunvalvojana ja osallistuu yhteiskunnalliseen päihdekeskusteluun
- vertaistalousneuvontaa

EHYT ry  http://www.ehyt.fi/fi/ehyt_ry/tietoa_toiminnasta

- vertaistukea ja kohtaamispaikkatoimintaa
- Mobiiliapu-hankeessa on kehitetty Mobiilivinkki-tekstiviestipalvelua, jolla autetaan ruiskuhuumeiden käyttäjiä ja muita haavoittuvassa asemassa olevia. http://mobiiliapu.fi/

Irti Huumeista ry http://www.irtihuumeista.fi

- vertaistukea huumeidenkäyttäjien läheisille, ohjattuja läheisryhmiä ja perhetyötä

Kalliolan päihdepalvelut http://www.kalliola.fi/sosiaalityo/paihteet/

- vertaistukeen ja yhteisöhoitoon perustuvaa päihdekuntoutusta

KRIS -Suomen keskusliitto ry http://www.kris.fi

- tukihenkilötoimintaa sekä apua vankilasta vapautuville

Mielenterveyden keskusliitto ry http://www.mtkl.fi

- vertaistukea mielenterveyskuntoutujille
- tietopalvelua ja yhteiskunnallista vaikuttamista mielenterveyskuntoutujien aseman parantamiseksi

Mielenterveysyhdistys Helmi ry http://www.mielenterveyshelmi.fi

- vertaistukiryhmiä mielenterveyskuntoutujille ja koulutusta

Myllyhoito ry http://www.myllyhoito.fi

- intensiivistä avohoitoa, yhtenä keskeisenä elementtinä hoidossa on vertaistuki
- myllyhoidon läpikäyneitä koulutettuja vertaisohjaajia

NA -Nimettömät Narkomaanit http://www.nasuomi.org

- vertaistukea, tukihenkilö- ja ryhmätoimintaa huumeongelmasta kärsiville

Naistenkartano ry http://www.naistenkartano.com

- vertaistukea riippuvuusongelmista kärsiville naisille, keskeisenä toimintamuotona NOVAT-vertaisryhmät

Omaiset Huumetyön Tukena ry http://omaiset.net
- ohjattua ryhmätoimintaa nuorille huumeidenkäyttäjille, ensisijaisena kohderyhmänä ovat alle 30-vuotiaat nuoret ja heidän perheensä
- jälkikuntoutusta laitoshoidosta palaaville nuorille sekä vertaisryhmätoimintaa huumeidenkäyttäjien läheisille

Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry http://www.omaisten.org

- mielenterveyskuntoutujien omaisten tukeminen ja aseman parantaminen yhteiskunnassa
- vertaisryhmiä, kursseja ja lomatoimintaa

Sininauhaliitto http://www.sininauhaliitto.fi/

- vertaistukiryhmiä sekä kohtaamispaikka- ja päiväkeskustoimintaa

Stop huumeille ry http://www.stophuumeille.fi

- päiväkeskuksia sekä harraste- ja liikuntatoimintaa
- vertaiskoulutuksia

Suomen Mielenterveysseura http://www.mielenterveysseura.fi

- vertaistukea, ehkäisevää mielenterveystyötä ja koulutusta
- kriisikeskustoimintaa

Vailla vakinaista asuntoa ry http://www.vvary.fi

- vertaistukea asuntoa vailla oleville
- yhteiskunnallista vaikuttamista asunnottomuuden poistamiseksi

 

VERTAISTUKEA VERKOSSA

Apua.info http://www.apua.info/fi-FI/

Hyvinvoinnin nettikirjasto, josta saa monipuolista tietoa ja apua elämän vaikeissa tilanteissa sekä keskustelupalstoilta vertaistukea. Toimii myös opetus-, neuvonta- ja asiakastyön työvälineenä ja tukiaineistona. Apua.infoa koordinoi vuosina 2012-2014 EHYT ry.

Nettiturvakoti https://www.turvakoti.net/site/?lan=1&page_id=1

Tarjoaa tietoa, keskusteluapua ja vertaistukea vaikeissa ja turvattomissa oloissa eläville lapsille ja perheille sekä ehkäisee perheväkivaltaa. Palvelun tuottajana Ensi- ja turvakotien liitto.

Päihdelinkki http://www.paihdelinkki.fi

A-klinikkasäätiön tuottama internetpalvelu päihteistä ja riippuvuuksista. Tarjoaa tiedon lisäksi vertaistukea keskustelufoorumilla.

Tukinet https://www.tukinet.net/

Netissä toimiva kriisikeskus, josta voi maksutta saada henkilökohtaista tukea ja tietoa sekä osallistua erilaisiin keskusteluryhmiin. Palvelun ylläpidosta, koordinoinnista ja viestinnästä vastaa Vammalan-Huittisten seudun Mielenterveysseura ry.

Varjomaailma http://www.varjomaailma.fi

Virtuaalinen yhteisö lapsille ja nuorille, jotka ovat huolissaan läheisten aikuisten päihteidenkäytöstä. Tarjoaa tukea ja tietoa mistä voi saada apua kun päihteidenkäyttö aiheuttaa huolta lähipiirissä. Palvelun tuottajina A-klinikkasäätiö, Elämä on Parasta Huumetta ry ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

 

KOKEMUSASIANTUNTIJATOIMINTAA Facebookissa https://www.facebook.com/kokemusasiantuntijat