Usein kysyttyä

❜❜Mikä ihmeen KokeNet?
❜❜Miten tämä auttaa minua?

Täältä löydät vastauksia kysymyksiisi KokeNet-palvelusta
ja kokemusasiantuntijuudesta.
• Mikä on KokeNet?
KokeNet on maksuton palvelu, jossa voit keskustella alkoholi-, mielenterveys- tai peliongelmista nimettömästi ja luottamuksella. Vastaajina ovat omasta tai läheisen päihde-, mielenterveys- tai peliongelmasta toipuneet kokemusasiantuntijat, jotka auttavat sinua eteenpäin. KokeNetissä saat vastauksen kolmen päivän kuluessa, joten tämä palvelu ei sovellu akuutteihin ongelmiin. KokeNetissä saat huolellisesti pohditun vastauksen, jonka perusteella pääset alkuun omien ongelmiesi käsittelyssä. Voit myös varata ajan Skypen välityksellä tapahtuvaan keskusteluun, jossa pääset juttelemaan kokemusasiantuntijamme kanssa.
• Mikä on kokemusasiantuntija?
Kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on omakohtainen kokemus sairastamisesta ja/tai siihen liittyvistä palveluista. Hän tietää, millaista on sairastua ja sairastaa. Hän tietää myös, millaista on olla hoidossa ja kuntoutua. Kokemusasiantuntija tietää, mikä häntä on toipumisessa auttanut ja mitkä asiat ovat vaikuttaneet hänen omaan kuntoutumiseensa. Kokemusasiantuntija on koulutettu tehtäväänsä vertaistukijana. Hän osaa kääntää omat, usein rankatkin kokemuksensa voimavaraksi, ja auttaa muita saman kokeneita. Myös sairastuneen omainen tai läheinen voi olla kokemusasiantuntija.
• Mikä on vertaistuki?
Vertaistuen voi määritellä omaehtoiseksi, yhteisölliseksi tueksi sellaisten ihmisten kesken, joita yhdistää samankaltainen elämäntilanne. Ihminen, jolla on samankaltaisia kokemuksia, tuo toivoa kuntoutumiseen myös vaikeina aikoina. Yhteiset kokemukset lisäävät keskinäistä ymmärrystä.
• Onko KokeNet turvallinen käyttää? Miten yksityisyyteni turvataan?
KokeNetissä olet nimetön ja toiminta on luottamuksellista. Palvelussa käytettävä järjestelmä salaa kysymyksen lähettäjän tiedot. Kysyjien ei tule liittää neuvontapalvelun viesteihin mitään henkilötietoja tai tietoja, joista heidät voidaan tunnistaa. Neuvontapalvelun vastaajien työn helpottamiseksi kysymyksen jättäjiltä kysytään taustatietoja, joihin vastaaminen on vapaaehtoista. Kysyttyjä taustatietoja ovat sukupuoli, ikä, asuinpaikka, koulutus ja työtilanne. Kysyjää ei voida tunnistaa taustatietojen perusteella. Neuvontapalveluun tulleita viestejä lukevat ainoastaan A-klinikkasäätiön KokeNetin työntekijät sekä neuvontapalvelun vastaajat. Neuvontapalvelun palvelimen käyttöoikeus on edellä mainittujen lisäksi A-klinikkasäätiön web-suunnittelijalla. Kaikkia työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.
• Miten minä hyödyn tästä palvelusta?
Vertaistuki on tutkitusti toimivaa. Kokemusasiantuntijamme ovat koulutettuja tehtäväänsä. He ovat itse kokeneet päihdeongelmia, peliongelmia ja mielenterveyden häiriöitä sekä toipuneet niistä. Kokemusasiantuntija osaa asettua apua tarvitsevan tilanteeseen ja ymmärtää vaikeitakin elämänvaiheita.
• Miten minun tulee toimia hätätilanteessa?
Neuvontapalvelussa vastataan kiireettömiin kysymyksiin. Kiireellisen avun tarpeessa, ota yhteyttä hätänumeroon 112. Akuuteissa terveyteen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä mihin vuorokauden aikaan tahansa terveysneuvontaan, p. (09) 10023 tai oman paikkakuntasi mielenterveys- tai päihdepalveluihin.
• Miten KokeNet eroaa chattipalvelusta? Miksi KokeNetillä ei ole chattipalvelua?
KokeNetissä vastaukset tulevat kolmen päivän kuluessa eli viiveellä. Tämä tarkoittaa sitä, että kokemusasiantuntijamme ehtii paneutua juuri sinun kysymykseesi. Hän ehtii esimerkiksi hakea tietoa, jota hän mahdollisesti tarvitsee kirjoittaessaan sinulle vastausta. Tavoitteena on, että saamasi vastaus on tarkkaan harkittu, perusteltu ja sisältää hyödyllisiä vinkkejä juuri sinulle.