Kokemusasiantuntija Katri

 

 

Jag är Katri, 30+, och har erfarenhet av allvarlig mobbning i min barndom. Och jag har tyvärr blivit mobbad även som vuxen. Psykiskt och fysiskt våld har lämnat traumatiska spår i mig och jag insjuknade i allvarlig depression som 20-åring. Efter att min mamma dog, flera självmordsförsök och att jag varit intagen på psykiatrisk avdelningsvård började jag rehabilitera mig på egen hand. Jag har alltid varit intresserad av psykologi och personlig utveckling.

Som erfarenhetsexpert har jag föreläst om mitt liv under rubriken: 'Från mobbad patient inom psykiatrin till en person som förverkligar sina drömmar'. Detta för att min livslinje varit sådan.

Från psykisk ohälsa, medicinering och sjukpension har min väg gått till den andra ytterligheten: att prata om hur bli fri från medicinering, psykisk ohälsa och posttraumatisk stress. Samt att öka kunskap om psykisk ohälsa och om att bli mobbad. Och viktigast av allt: att hjälpa och stöda andra!

Jag jobbar nuförtiden som freelancer erfarenhetsexpert. Jag är mamma till två underbara barn, fru, idrottare och jag reser mycket. Med andra ord – jag förverkligar mina drömmar! Trots av mitt liv varit fyllt av motstånd och svårigheter har jag ändå alltid varit optimist och tagit mig till humor samt kommit ihåg och trott på tanken: 'Experience is what you get when you don’t stop trying!'.
Med värme: Katri