Kokemusasiantuntija Merja

 

 

Jag har levt min barndom i en våldsam alkoholistfamilj som äldsta barnet. Senare har jag varit deprimerad och levt som närstående till en med djup depression.

Jag 'kom på fötter' genom terapi och fick erfara att det är möjligt att bli fri. Man kan inte sudda bort svåra erfarenheter, men det är alltid möjligt att reparera och på så sätt komma vidare och bli frisk.

Jag tycker att det är viktigt att tala ut, för endast så blir man fri från traumatisk skam och skuld. Genom kamratstöd har jag fått mod, blivit sedd och hörd.

Genom utbildning och rehabilitering vill jag dela med mig av mina egna erfarenheter.