Kokemusasiantuntija Mikael

 

 

Hej! Jag är Mikael och jobbar som projektkoordinator för KokeNet. Jag är själv också erfarenhetsexpert och jag har varit deprimerad och blivit frisk från den.

Därför vet jag hur viktigt det är att få tala med en människa som har gått samma svåra stiger och som ens på något sätt vet hur jag känner mig.

Speciellt i början av min sjukdom skulle jag ha behövt kamratstöd, diskussionshjälp och kanske även goda råd av någon som på riktigt förstår vart jag var på väg.

Därför är KokeNet viktig för mig, fö. r via våra erfarenhetsexperter kan du behändigt få kamratstöd och hjälp i din egen livssituation – vare sig det är du själv eller en närstående som är drabbad. Och ja, kamratstödet jag vick var en extremt viktig orsak till att jag tillfrisknade från depression.

Därför vet jag att det kan hjälpa även dig!