Kokemusasiantuntija Tina

 

 

Hej, jag är Tina och erfarenhetsexpert, samt närstående till en familjemedlem med schizofreni.

När min älskade anhörig insjuknade, rasande även min egen värld och jag upplevde även att hens framtid var förlorad. När min anhöriga insjuknade väckte det många känslor hos mig som oro, rädsla, sorg, panik, ångest, men också skuld- och skamkänslor.

Under den långa sjukhusvistelsen som följde, insjuknade även jag i utmattningssyndrom. Men efter en lång och även tung tid, föddes tron på framtiden igen. Och nu efter många år från insjuknadet och trots en schizofreni diagnos lever min anhöriga ett harmoniskt och gott liv med sin egen familj och ett jobb som hen trivs med.

Själv har jag upplevt sexuellt utnyttjande under barndomen vid 3-8 års ålder. Traumat från min barndom exploderade upp på ytan när jag var lite över 50 år. Under hela mitt liv har jag dock levt med starka känslor av skam, skuld, att vara smutsig, äcklig, självförakt och ångest. Med hjälp av många års traumaterapi har jag lyckats bli fri från dessa tunga och negativa känslor.

Tillfälligt kan någon känsla stiga upp till ytan, men nu har jag redskap att handskas med dessa känslor utan att de tar överhand. Med hjälp av terapin har jag kunnat lämna min traumatiska barndom bakom mig, jag kan leva ett gott och lyckligt liv trots ärren i min själ och se framåt.

Nu vill jag hjälpa, vara till stöd och inge hopp till dem som behöver det. Det är aldrig försent att få ett gott liv.