Kokemusasiantuntija Vesa

 

 

Jag är född 1966 i Uleåborg och jag blev diagnostiserad med schitzofreni som ung. Som ung var jag begåvad och klarade mig bra i skolan och inom idrott. Sedan började jag dra mig ur sociala sammanhang på grund av min hjärnsjukdom och förlorade en stor del av min funktionsförmåga.

Jag har erfarenhet av missbruk, sjukhusvård inom psykiatri, att höra röster och av rädslor. Jag började återuppta sociala kontakter vid millenniumskiftet och jag har tillfrisknat markant.

Jag har fått mycket kraft och hjälp av min tro. Gällande framtiden är jag hoppfull och är ivrig gällande mina arbetsuppdrag. Jag önskar att jag kan ge mod åt många personer under mitt liv.

Mitt motto: 'Försök igen. Livet ändrar. Det finns alltid hopp.'