Neuvontapalvelu svenska

Rådgivningstjänst

Läs också:


Rådgivningstjänstens användarvillkor
  Dataskyddsbeskrivning

KokeNets rådgivningstjänst erbjuder gratis nätrådgivning vid problem med alkoholmissbruk, spelberoende samt psykisk ohälsa. Man kan fråga antingen om sin egen eller närståendes situation. Du kan också boka tid för en live-diskussion via Skype.

Då du använder rådgivningstjänsten är du helt anonym och tjänsten är konfidentiell. Som svarare fungerar utbildade erfarenhetsexperter, som har egen erfarenhet av missbruk, spelberoende och/eller psykisk ohälsa antingen personligen eller som närstående.

Du får ett svar på din första fråga inom tre vardagar. Du kan läsa ditt svar med hjälp av en pinskod som du får efter att du skickat din fråga. Kom ihåg att spara din pinkod!

Om du vill boka en Skype-diskussion ber vi dig fylla i blanketten. En erfarenhetsexpert kontaktar dig inom tre vardagar.

Ställ din fråga så att man inte kan identifiera dig utgående från den. Om du ger oss din e-postadress skickar vårt automatiska system ett meddelande till dig då frågan har besvarats. Systemet är uppbyggt så att våra erfarenhetsexperter och vår personal inte ser din e-postadress eller övriga identifikationsuppgifter.