Tietosuojaseloste

 

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §

Rekisterinpitäjä:

A-klinikkasäätiö, Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki, p. 050 355 6953

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Projektisuunnittelija Pia Alarto tai tietosuojavastaava Maria Inkinen, etunimi.sukunimi(at)a-klinikka.fi

Rekisterin nimi:

KokeNetin kävijöiltä neuvontapalvelun, Skype-ajanvarausten, kyselyiden, koulutustilausten, blogipalautteen, palautelomakkeen, visojen sekä määräaikaisten kilpailujen kautta kerättävät henkilötiedot.

Rekisterin käyttötarkoitus:

Sähköpostiosoitetta tarvitaan neuvontapalvelussa automaattista sähköposti-ilmoitusta varten. Vapaaehtoisesti annettuja taustatietoja käytetään vastaamisen tukena. Kysymyksiä ja taustatietoja saatetaan käyttää myös tutkimusaineistona niin, ettei yksittäisiä ihmisiä voida tunnistaa.

Skype-ajanvarauksia varten tarvitaan sähköpostiosoite jotta KokeNetin vastaaja voi olla yhteydessä ja sopia tapaamisajankohdan kysyjän kanssa. Vapaaehtoisesti annettuja taustatietoja käytetään vastaamisen tukena. Kysymyksiä ja taustatietoja saatetaan käyttää myös tutkimusaineistona niin, ettei yksittäisiä ihmisiä voida tunnistaa. Skype-keskusteluja ei tallenneta ja tilauslomakkeen tiedot sekä käydyt sähköpostikeskustelut tuhotaan tapaamisen jälkeen.

Mahdollisten muiden kyselyjen vastauksia voidaan käyttää tutkimusten aineistona. Aineistoja muokataan niin, ettei yksittäisiä ihmisiä voida tunnistaa.

Kävijäkyselyssä ja kilpailuissa osallistujan sähköpostiosoitetta tarvitaan arvontaa varten.

Koulutuksen tilaamisen ja palautteiden yhteydessä kysyttyjä tietoja käytetään yhteydenottoa varten.

Rekisterin tietosisältö:

Neuvontapalveluun kysymyksen lähettäneiltä kerätään taustatietoina muun muassa sukupuoli, ikä, asuinpaikka, koulutus ja päätoimi. Näihin vastaaminen on vapaaehtoista. Sähköpostitse lähetetään tunnusluku, joka tarvitaan vastauksen lukemiseen sekä ilmoitus, kun kysyjän jättämään kysymykseen on vastattu. Ilmoituksen lähettämisen jälkeen sähköpostiosoite poistuu tietokannasta automaattisesti. Sähköpostiosoitteen jättäminen on vapaaehtoista, eikä palvelun käyttö edellytä sen ilmoittamista. Tutustu neuvontapalvelun_käyttöehtoihin.

Neuvontapalvelun kysymyksistä ja vastauksista voidaan muokata hyvin yleisellä tasolla olevia esimerkkikysymyksiä ja -vastauksia sivustolle. Niistä voidaan myös luoda audioversio, mutta tuolloin kysymykset ja vastaukset muokataan niin että kysyjää ei voi tunnistaa.

Kävijäkyselyssä kysytään muun muassa ikää, koulutusta ja sukupuolta. Vastaaja voi halutessaan jättää sähköpostiosoitteensa.

Tapahtumailmoittautumisen yhteydessä kysytään organisaatiota, nimeä, puhelinnumeroa ja sähköpostiosoitetta yhteydenottoa varten.

Määräaikaisessa kilpailussa voidaan kysyä osallistujan nimi ja sähköpostiosoite yhteydenottoa varten.

Säännönmukaiset tietolähteet:

KokeNetin käyttäjä ilmoittaa itse haluamansa tiedot.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

KokeNetissa kerättyä tilastotietoa tai neuvontapalveluun lähetettyjä kysymyksiä ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa ulkopuolisille tutkijoille, jotka ovat saaneet A-klinikkasäätiöltä tutkimusluvan aineistojen käyttöön. Tarvittaessa tutkimuslupahakemus käsitellään myös A-klinikkasäätiön eettisessä toimikunnassa.

Muuta huomioitavaa:

Jos tietoa kerätään yllämainituista poikkeavalla tavalla, tiedonkeruun yhteydessä sivuston käyttäjiä informoidaan tietosuojasta, tietojen julkaisemisesta ja siitä, kuinka kerättyä tietoa käsitellään.

Evästeiden käyttö sivustolla

Sähköisen viestinnän tietosuojalain (15.6.2004 N:o 516/2004) ja etenkin sen 1. luvun 1., 7. ja 9. momentin mukaisesti tällä sivustolla käytettäviä cookie- eli evästetiedostoja käytetään siten, että palvelun käyttäjän yksityisyydensuojaa ei loukata. Evästeitä käytetään mm. mittaus- ja tutkimustarkoituksiin palvelun käytön tyypin ja määrän selvittämiseksi. Evästetunnistuksessa ei kuitenkaan voida eikä pyritä yhdistämään evästetunnistetietoja sivuston käyttäjän mihinkään henkilö- tai yhteystietoihin eivätkä evästeet mahdollista käyttäjän päätelaitteen tallennuslaitteen kuten kovalevyn tietojen tarkastelua tai kopioimista. Evästeiden vastaanotto voidaan haluttaessa kieltää käyttäjän internet-selaimesta, mutta se voi aiheuttaa sivujen toimimattomuutta eikä ole suositeltavaa.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin.