Usein kysyttyä svenska

❜❜Vad är KokeNet? Hur hjälper det mig?
❜❜Här hittar du svar på dina frågor om KokeNets rådgivningstjänst och om erfarenhetsexpertis.

• Vad är KokeNet?
KokeNet är en kostnadsfri e-tjänst, där du kan diskutera anonymt och konfidentiellt om alkoholmissbruk, spelberoende och/eller psykisk ohälsa med en erfarenhetsexpert som antingen själv har gått igenom dessa eller är närstående till personer som kämpar med dessa problem. Våra erfarenhetsexperter hjälper dig att komma igång med din rehabilitering och hjälper dig vidare. I KokeNet får du svar inom tre vardagar, därför passar denna tjänst inte i akuta fall. I KokeNet får du ett väl genomtänkt svar och kan få en start i att börja tackla dina problem. Du kan också boka en tid för en Skype-diskussion där du får prata med en av våra erfarenhetsexperter.
• Vad är en erfarenhetsexpert?
En erfarenhetsexpert är en person som har en egen erfarenhet av att vara sjuk och/eller använda tjänster som berör vård. Hen vet hur det är att bli sjuk och att vara sjuk. Hen vet också hur det är att få vård och rehabiliteras. En erfarenhetsexpert vet vad som hjälpt och vad som påverkat tillfrisknandet. En erfarenhetsexpert är utbildad till att bl.a. fungera som kamratstöd. Hen kan vända sina egna, ofta svåra erfarenheter, till en styrka och hjälpa andra som varit med om liknande erfarenheter. Även en närstående kan vara erfarenhetsexpert.
• Vad är kamratstöd?
Kamratstöd kan definieras som ett spontant, kollektivt stöd bland människor som förenas av en liknande livssituation. En person med liknande erfarenheter ger hopp i rehabiliteringen även unde de svåra stunderna. Gemensamma erfarenheter ökar ömsesidig förståelse.
• Är det tryggt att använda Kokenet? Kan jag vara säker på att jag är anonym?
Systemet som används i tjänsten krypterar din information. Du bör formulera frågan så att man inte kan känna igen dig och du bör inte ge dina kontaktuppgifter då du ställer en fråga. Då du bokar en Skype-diskussion ber vi dig ge din e-postadress, men inga andra kontaktuppgifter behövs. För att underlätta våra erfarenhetsexperters arbete då de svarar på din fråga ber vi om bakgrundsinformation, men det är frivilligt att svara. Bakgrundsinformationen vi frågar efter är bl.a. kön, ålder, hemkommun, utbildning och sysselsättning. Det går inte att identifiera dig utgående av bakgrundsinformationen. Endast våra erfarenhetsexperter och KokeNets personal läser frågorna som kommer till tjänsten. Utöver dessa har även A-klinikstiftelsens webbdesigners tillgång till rådgivningstjänsten. Alla anställda har tystnadsplikt.
• Vilken nytta har jag av denna tjänst?
Forskning visar att kamratstöd är effektivt. Våra erfarenhetsexperter är utbildade för sin uppgift. De har själva varit missbrukare, spelberoende och/eller haft problem med psykisk ohälsa och har genomgått rehabilitering och tillfrisknat delvis eller fullständigt. Vi har även erfarenhetsexperter i rollen av närstående. En erfarenhetsexpert förstår hur svårt det kan vara, den kan sätta sig in i din situation och denvet hur man kommer igång med att söka hjälp.
• Hur bör jag agera i en nödsituation?
Vi svarar inte på akuta frågor i vår rådgivningstjänst. Om du är i akut behov av hjälp, ring det allmänna nödnumret 112. Du kan även kontakta hälsorådgivningstelefonen på numret (09) 10023 som betjänar dygnet runt, eller till mental- och missbrukarvården på din egen ort.
• Hur skiljer sig KokeNet från en chattjänst? Varför har KokeNet inte en chat?
I KokeNet får du svaren inom tre vardagar. Detta innebär att våra erfarenhetsexperter hinner fördjupa sig i just din fråga. Hen har tid att söka fram information som lämpar sig för just din situation. Målet är att svaret du får är genomtänkt och innehåller nyttiga tips för just din situation.